divendres, 23 de juny de 2017

Revetlla de Sant Joan

Els focs d'aquest Sant Joan

Ja les podeu fer ben altes,
les fogueres aquest any:
cal que brillin lluny i es vegin
els focs d’aquest Sant Joan.

Cal que es vegin de València,
de Ponent i de Llevant ..
i en fareu també en la serra
perquè els vegin de més enllà.

Que la terra està revolta
sota els peu dels occitans,
i convé que se’n recordin,
de l’antiga germandat.

Des de que fou esquarterada
no s’havia vist pas mai
redreçar-se alhora els trossos
cadascú pel seu costat.

Miracle! gent d’Occitània
l’esprit d’Oc s’ha despertat !
Tots la passarem en vetlla,
eixa nit de Sant Joan.

Tots la passarem en vetlla
al voltant dels focs més alts,
perquè es parlin uns amb altres
com llengües de l’Esperit Sant.

Parlaran de serra en serra,
i de la més als plans ..
Pirineus, si resplandessis
tot encés de mar a mar,
remembrant als fils den vetlla
les memòries del passat,
les fiances del pervindre
i els misteris de l’atzar,
que fa que els fills d’una mare,
que els homes d’un sol parlar
tinguem els braços a l’aire
tots alhora bracejant;
i el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de llibertat.

 Joan Maragall – juny 1907

Molt bona revetlla a tothom!!


dilluns, 1 de maig de 2017

El treball dignifica

Feliç dia dels Treball, amb l'enyorat Pepe Rubianes. Ai, si aixequés el cap... ;))

dijous, 23 de febrer de 2017

(Enèssim) Manifest per la Filosofia

MANIFEST

Per la presència de la filosofia en l’ensenyament

al Govern i al Parlament de Catalunya
Els signants ens adrecem als governants del nostre país per sol·licitar que en la llei d’ensenyament i en el currículum català, la filosofia hi sigui contemplada en tota la seva dignitat i expressió.
ASSUMIM
1.- La crida feta pels professors i intel·lectuals italians (Appello per la filosofia, 1992): “Dirigim una crida a tots els parlaments i governs del món perquè vingui confirmat i reforçat, o introduït a ple dret, en totes les escoles l’estudi de la filosofia en el seu curs històric […] com a premissa indispensable per un autèntic encontre entre els pobles i les cultures i per la fundació de noves categories que superin les contradiccions actuals i orientin el camí de la humanitat vers el bé.”
2.- La Declaració de París (1995): “Confirmem que el foment del debat filosòfic en l’educació i en la vida cultural constitueix una aportació primordial a la formació dels ciutadans al posar en exercici la seva capacitat de judici, que és fonamental en tota democràcia.”
3.- El pronunciament de la UNESCO (2005): “La filosofia és una escola de llibertat que no només elabora instruments intel·lectuals que permeten analitzar i comprendre conceptes fonamentals com la justícia, la dignitat i la llibertat, sinó que també crea la capacitat per pensar i emetre judicis amb independència, incrementa la capacitat crítica per emprendre i qüestionar el món i els seus problemes i fomenta la reflexió sobre els valors i els principis.” La mateixa UNESCO hi continua insistint en l’informe La filosofia, una escola de llibertat(2007).
4.- Els anteriors documents que s’han presentat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Document per a la dignificació de la Filosofia al nou batxillerat, 2008, signat per totes les universitats i entitats catalanes amb estudis de Filosofia, els manifestos de Tarragona (2014), Vilafranca del Penedès (2015) i el de Vic (2016)
CONSIDEREM
Que la presència de la filosofia en la formació i en l’ensenyament permet als infants i als joves no només descobrir l’existència d’una disciplina acadèmica, sinó fomentar uns hàbits en el seu comportament intel·lectual, així com educar una mirada a la vida, tant personal com col·lectiva.
Que és important estimular en els joves un pensament propi, afavorir la comprensió de la realitat com un fet complex, fomentar la crítica i l’autocrítica com actituds que ajuden a ser prudents i tolerants o cercar un punt de raonabilitat com a espai  de trobada entre posicions discrepants. La filosofia al batxillerat no només és una assignatura, és també una manera de presentar un estil de vida.
DEMANEM
Que en la llei d’Ensenyament de Catalunya la filosofia tingui un paper clau en tot el currículum docent.
Que sigui present en els cursos on es formen els criteris essencials per esdevenir, posteriorment, ciutadà lliure i crític (a l’ESO, al Batxillerat i a la Formació Professional.
Que no sigui una assignatura optativa i que tingui un creditatge suficient perquè la formació de l’alumnat sigui de qualitat.
Barcelona, febrer de 2017

SIGNA ARA!